Small White Woven Bamboo Lantern

Small white woven bamboo lantern. Also available in larger size.

  • 10" Dia x 14"H